Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is iemand die ondersteunt, begeleidt en adviseert in een vertrouwelijke omgeving. De vertrouwenspersoon is altijd onafhankelijk ingesteld, waardoor de beste hulp verleend kan worden. Binnen Havana vervult Maike deze rol.


Dag Havanahandballers!

Mijn naam is Maike en sinds seizoen 2018-2019 ben ik een fanatieke handballer bij Havana. In mijn werk ben ik onder andere vertrouwenspersoon voor de studenten op school. Dit maakt dat de functie “vertrouwenscontactpersoon” binnen Havana mij als een jas past.

Je kunt altijd naar mij toe komen als er iets is dat je graag wilt delen of als je een vraag hebt. Wanneer je met een vraag zit of te maken hebt met grensoverschrijdend gedrag, ben ik als vertrouwenscontactpersoon het eerste aanspreekpunt binnen Havana. Als het gaat over grensoverschrijdend gedrag kun je denken aan: pestgedrag, bedreiging, machtsmisbruik, sexting, discriminatie, (seksuele) intimidatie, mishandeling, belediging, eetproblemen, doping, transgender problemen, buitensluiting, matchfixing, etc.

Als je mij benadert zal ik naar je verhaal/vraag luisteren, ik zal je waar nodig raad geven en je doorverwijzen naar geschikte hulp als dit nodig is. Niet alleen het “slachtoffer”, maar ook de “beschuldigde” kan contact met mij opnemen. Alles wat je mij vertelt wordt vertrouwelijk en anoniem behandeld, ook richting het bestuur, tenzij er sprake is van een strafbaar feit. Het bestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor de vereniging en het veilige sportklimaat.

Als vertrouwenspersoon ben ik er voor iedereen binnen Havana. Dat wil zeggen voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en het bestuur.

Wat belangrijk is om te weten is dat ik als vertrouwenscontactpersoon niet zelf inhoudelijk de klacht zal behandelen, maar je wel de weg naar een goede oplossing probeer aan te geven. Ook kan ik je doorverwijzen naar een gespecialiseerd vertrouwenspersoon van het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF. Deze is getraind om de inhoudelijke begeleiding te geven. Er is dus een duidelijk verschil tussen een ‘vertrouwenscontactpersoon’ en een ‘vertrouwenspersoon’.

Mail gerust naar mijn persoonlijke en afgeschermd mailadres: vcp@hvhavana.nl

Vertrouwenscontactpersoon Nederlands Handbal Verbond (NHV): vcp@handbal.nl
Vertrouwenscontactpersoon Sport NOC*NSF: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl
Website: www.vertrouwenspuntsport.nl
Telefoon: 0900 – 20 255 90
Whatsapp: 06 – 53 64 69 28 

Scroll to Top