Bestuur

Het bestuur van Havana heeft de dagelijkse verantwoordelijkheid over de vereniging en stuurt verschillende commissies, teams, actieve leden en vrijwilligers aan. Ook is het bestuur het externe aanspreekpunt. Je kunt het bestuur benaderen via: bestuur@hvhavana.nl 

Binnen het bestuur zijn er verschillende functies. Hieronder stellen ze zich aan je voor. 

Leden van het bestuur

Voorzitter
Roger Seelen

De voorzitter zit alle vergaderingen van het bestuur en de ALV (Algemene Leden Vergadering) voor.

Secretaris
Gaby Teunissen

De secretaris is verantwoordelijk voor het laten plaatsvinden van ledenvergaderingen, het toezien op de naleving van de reglementen en het zorgdragen voor het voortbestaan van de vereniging.

Penningsmeester
Ellen Keizer

De penningmeester beheert de jaarlijkse begroting van de vereniging.

Algemeen bestuurslid 1
Anne van der Bruggen

Algemeen bestuurslid 2
Bjorn Peeters

De algemene bestuursleden van de vereniging beheren de toegewezen portefeuille en ondersteunen het gehele bestuur met de coördinatie van alle activiteiten binnen de vereniging.

Scroll to Top