(On)gewenst gedrag

HV Havana is een sportvereniging voor iedereen. Om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren en te behouden hebben wij als vereniging een aantal regels rondom houding en gedrag opgesteld voor zowel onze leden als andere betrokkenen. 

VOG

Alle leden die betrokken zijn bij het werken met onze jeugd zoals trainers, coaches en andere functionarissen (inclusief het bestuur) moeten in het bezit zijn van een geldige Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)

Gedragscode

De gedragscode van Havana past zich aan de gedragscode van het NHV omtrent goed gedrag. Hier kun je de gedragscode downloaden (link naar pdf). Het bestuur is verantwoordelijk voor de implementatie hiervan, de commissies ondersteunen de uitvoering.

Ongewenst gedrag

Mocht je toch geconfronteerd worden met ongewenst gedrag of twijfels hebben over bepaalde situaties die je hebt waargenomen of hebt meegemaakt? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze vertrouwenspersoon Maike Kaal.

Voor meer informatie over de gedragscode binnen de sport kan je deze video bekijken

Scroll to Top